Het is belangrijk ons te melden indien u ontstoppingsmiddel heeft gebruikt, deze middelen zijn schadelijk voor onze gereedschappen en brengen de gezondheid van onze medewerkers in gevaar.
Voor uw en onze veiligheid kunnen wij pas na drie dagen nadat u vloeibare ontstopper heeft gebruikt, u van de verstopping af helpen. Reden is dat dan het agressieve middel grotendeels is uitgewerkt. Beter is het dus om deze middelen niet te gebruiken!

Ontstoppingsmiddelen zoals vloeibare ontstopper of korrels, welke in de handel verkrijgbaar zijn kunnen gevaarlijk zijn vanwege de chemische stoffen die ze bevatten. Deze middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en letsel, zoals:

  • Brandwonden: Ontstoppingsmiddelen kunnen ernstige brandwonden veroorzaken op de huid en in de ogen als ze ermee in contact komen. Dit kan leiden tot pijn, zwelling, blaarvorming en zelfs permanente schade.
  • Oogletsel: Wanneer ontstoppingsmiddelen in de ogen terechtkomen, kunnen ze ernstige oogirritatie, pijn, roodheid en zelfs permanente schade veroorzaken. Het is belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken als ontstoppingsmiddelen in de ogen terechtkomen.
  • Ademhalingsproblemen: Het inademen van dampen of nevel van ontstoppingsmiddelen kan leiden tot ademhalingsproblemen zoals hoesten, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden.
  • Schade aan leidingen en riolering: Sommige ontstoppingsmiddelen bevatten agressieve chemicaliën die schade kunnen veroorzaken aan de leidingen en riolering. Dit kan leiden tot lekkages en verdere verstoppingen.
  • Milieuverontreiniging: Ontstoppingsmiddelen kunnen schadelijk zijn voor het milieu als ze in de riolering terechtkomen. De chemische stoffen kunnen in het water terechtkomen en schade aanrichten aan het ecosysteem.

Daarom is het belangrijk om ontstoppingsmiddelen te vermijden en professionele hulp te zoeken bij het ontstoppen van leidingen en riolering. De ontstoppingsdienst RTA kan u helpen met effectieve en veilige oplossingen voor al uw rioolproblemen.

 

Maak liever geen gebruik van een ontstoppingsveer: De ontstoppingsveren welke bij de bouwmarkt verkrijgbaar zijn, zijn van matige kwaliteit waardoor het risico bestaat dat ze vast komen te zitten of afbreken en is er kans op schade aan de rioolleiding waardoor het probleem nog groter wordt.
RTA maakt gebruik van professionele veren en machines, welke kwalitatief veel sterker zijn en het risico op breken minimaal is.

Er zijn een paar manieren om zelf een wc te ontstoppen zonder gebruik te maken van ontstoppingsmiddelen:

Gebruik een ontstopper: Dit is een rubberen zuignap die vacuüm zuigt op de afvoer om de verstopping te verwijderen. Plaats de ontstopper op de afvoeropening van de wc en duw en trek de ontstopper een aantal keer stevig op en neer. Spoel vervolgens de wc door om te kijken of het water weer wegloopt.

Maak gebruik van een mengsel van baking soda en azijn: Giet eerst een kopje baking soda in de wc en giet daarna langzaam een kopje azijn erbij. Laat het mengsel 30 minuten intrekken en spoel dan de wc door met warm water. Het mengsel van baking soda en azijn zorgt voor een reactie waardoor de verstopping los kan komen.

Als het niet lukt om de wc zelf te ontstoppen, schakel dan de ontstoppingsdienst RTA in. Onze ervaren en deskundige medewerkers kunnen de verstopping snel en vakkundig voor u verhelpen, zonder het gebruik van gevaarlijke ontstoppingsmiddelen.